مردها

خیلی از مردها، مردانگی شان در زمختی و خشونتشان آشکار است اما مردترین مردها را از آرامش، لطافت و پذیرا بودنشان می توان شناخت.
مردانگی بعضی از مردها در قساوت و بی رحمی شان بروز پیدا می کند اما مردترین مردها را می توان از جوانمردی و سخاوتشان باز شناخت.
بسیاری از مردان در بازی ها و قواعد و روشهای مردانه سرآمد هستند اما مردترین مردها را از بازیابی بخش زنانه روحشان می توان شناخت.

/ 2 نظر / 23 بازدید
علی

مرسی جالب بود به ماهم سر بزن