عجب!!!!!

به نظرت کدوم زشت تره؟ 

یه فیلم مزخرف رو تحمل کردن یا احترام یکیو نگه نداشتن!!!

 اونم فیلمی که نه ما ساخته بودیم نه چیزی راجع بهش می دونستیم. شاید ما هم داشتیم تحمل می کردیم. تازه ما مهمون اونا بودیم!!

تازه اتفاقا خوبم شنیدن فقط اینقدر بزرگوار بودند که جواب ندادند. منم از خجالت رفتم بیرون. درکش شاید برای تو خیلی سخت باشه !

/ 3 نظر / 18 بازدید
بی نشون

بنده کلا و جزا نظراتم رو از وبلاگ شما پس میگیرم راست میگی من که نه تورو میشناسم نه کسری را رو و تو رابطتون نبدن چطور میتونم نظر مبدم اگر هم چیزی گفتم برداشتی بوده که از نوشته هاتون گرفتم البته یه چیزی رو میدونی قاضی های با تجربه هم بعضی وقتها اشتباه میکنن چه برسه به من[گل][شوخی]

بی نشون

راستی میخواستم اینو[چشمک] بزنم اشتباهی [شوخی] زدم به دل نگیری یه وقت

راجر

کلن بستگی داره اینجوری نیس که همیشه بتونی یه فیلمو تحمل نکنی یا احترام و نیگه نداری البته کلن احترام نیگه نداشتن کار خوبی نی و بستگی به طرفش هم داره.... اما خب باید دید چی کار کردی که اون اینجوری کرده آدم همیشه خوبه که خودشو جای دیگرانم بذاره فرتی فقط خودشو نیگا نکنه...