یه نکته جالب :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
افسردگی :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
چند قطره اشک ؟؟؟ :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
مردها :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
عجب!!!!! :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
یه شب دیگه از زندگی :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
از زور بیکاری ! :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
چی شده کسری جونم؟ :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
زندگی :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
خدایا من از همه خوشبخت ترم.. :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
چی خوشحالم میکنه؟!! :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
بهشت زمین.. :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
ساعت 22 - 3 :: شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧
31 تیر - دو :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
ساعت 20 - یک :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦