عجب!!!!!   

به نظرت کدوم زشت تره؟ 

یه فیلم مزخرف رو تحمل کردن یا احترام یکیو نگه نداشتن!!!

 اونم فیلمی که نه ما ساخته بودیم نه چیزی راجع بهش می دونستیم. شاید ما هم داشتیم تحمل می کردیم. تازه ما مهمون اونا بودیم!!

تازه اتفاقا خوبم شنیدن فقط اینقدر بزرگوار بودند که جواب ندادند. منم از خجالت رفتم بیرون. درکش شاید برای تو خیلی سخت باشه !

لینک
سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧ - محدثه

   یه شب دیگه از زندگی   

این وبلاگ و خیلی وقت پیش ساختم تا از دلتنگیم توش بنویسم، بدون پست موند تا با محدثه آشنا شدم . قرار شد با هم بنویسیم و نوشتیم تا اینجا !

ولی خوب آخرش هم قسمت خودم شد ! اونم تنهایی

دیشب با دوستاش رفتیم سینما ، یه فیلم مزخرف + دوستای مذخخرف + ساعت مذخرف !

همه اینا رو کنار هم بزار ببین چی در میاد . منم طبق معمول جلوی زبون خودمو نگرفتم ملت و شستم گذاشتم کنار ! ( البته با صدای آروم که خودشون نشنون ! )

10 دیقه از فیلم رفته بود که پاشد رفت بیرون ! بعد از 30 بهش زنگیدم که کجا موندی ، گفت اینجا هواش بهتره !!!! میام !

بعدم اومد و تا آخر فیلم با سارا جونش خوش بود و آخرم باهاش برگشت. فقط یه خداحافظی معمولی و کوچیک ! بعدم دیگه اش خبری نشده تا الان !

ابرو نظری ندارم ! کاری هم نکردم که اینجوری بشه . صبر می کنم !

لینک
سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧ - کسری